Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)


Pengenalan

Program Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sains Asas. Program ini mula ditawarkan pada sesi pengajian Mei 2001/2002.

Objektif

 • Untuk melahirkan graduan dalam bidang kimia yang mempunyai pengetahuan teknikal di samping nilai-nilai insaniah dan pengurusan, serta bertanggungjawab terhadap pencipta dan masyarakat.
 • Untuk menghasilkan ahli sains dan profesional yang mahir dalam bidang kimia yang dapat memberikan perkhidmatan kepada industri dan pembangunan dalam negara.

Prospek Kerjaya

Terdapat banyak peluang kerjaya yang memerlukan graduan daripada bidang Sains Kimia. Antara kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan dari program tersebut adalah:

 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Sains
 • Ahli Kimia Pembangunan Produk
 • Ahli Kimia Pembangunan Proses
 • Ahli Kimia Analisis
 • Ahli Kimia Forensik
 • Ahli Kimia Awam
 • Pensyarah
 • Guru

 

KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA)

Kursus Teras Universiti (YW)

Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
BBB3101 Academic Writing Skills 3 (3+0) Muet Band

3,4,5,6

BBB3102 Public Speaking 3 (3+0) MUET Band

3,4,5,6

BBB3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0) BBB3101 dan

BBB3102

MGM3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0) Tiada
NCC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) Tiada
NCC2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) Tiada
NCC2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Tiada
Ko-Kurikulum 3 (0+3) Tiada
Jumlah 22

Kursus Teras Program Pengajian (YW)

Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
KIM3001 Amali Kimia Asas 2 (0+2) Tiada
KIM3002 Pengurusan dan Keselamatan Bahan Kimia 2 (2+0) Tiada
KIM3100 Kimia Fizik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3102 Amali Kimia Fizik 1 (0+1) Tiada
KIM3104 Kimia Fizik 3 (3+0) Tiada
KIM3200 Kimia Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3201 Mekanisma dalam Kimia Organik 3 (3+0) KIM3200
KIM3202 Amali Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3203 Kimia Sebatian Karbonil 3 (3+0) KIM3201
KIM3204 Penentuan Struktur Sebatian Kimia 3 (3+0) Tiada
KIM3300 Kimia Tak Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3301 Kimia Tak Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3302 Amali Kimia Tak Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3303 Kimia Koordinatan 3 (3+0) KIM3301
KIM3304 Kimia Organologam Peralihan 2 (2+0) KIM3301
KIM3305 Kimia Keadaan Pepejal 3 (3+0) KIM3301
KIM3400 Kimia Analisis Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3405 Kimia Analisis Peralatan 4 (3+1) KIM3400
KIM3501 Kimia Polimer 3 (2+1) Tiada
KIM4101 Kimia Koloid 3 (3+0) Tiada
KIM4104 Elektrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4106 Spektroskopi Molekul 3(3+0) Tiada
KIM4201 Kimia Sebatian Semulajadi 2 (2+0) KIM3203
KIM4202 Kimia Biomolekul 2 (2+0) KIM3201
KIM4204 Aplikasi Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM4992A Latihan Industri 6 (0+6) Tiada
KIM4997 Kaedah Penyelidikan Dalam Sains Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3003 Matematik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3006 Statistik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
Jumlah 71

Kursus Elektif Program (ELF – 27 kredit)

Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurangnya 6 jam kredit daripada senarai kursus elektif di bawah dan boleh mengambil mana-mana kursus sains Kimia atau kursus lain yang bertaraf 3000 ke atas tertakluk kepada persetujuan Pengerusi Program atau pensyarah kursus terbabit.

Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
KIM3701 Kimia Alam Sekitar 3 (3+0) Tiada
KIM4102 Kimia Kuantum 3 (3+0) Tiada
KIM4105 Kimia Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4203 Kimia Heterosiklik 3 (3+0) KIM3203
KIM4205 Kimia Lipid 3 (3+0) Tiada
KIM4206 Kimia Organik Fizik 3 (3+0) KIM3203
KIM4301 Kimia Organologam Peralihan Lanjutan 3 (3+0) KIM3304
KIM4302 Kimia Fullerena 3 (3+0) KIM3301
KIM4303 Kimia Koordinatan Lanjutan 3 (3+0) KIM3303
KIM4401 Kimia Forensik 3 (3+0) KIM3403@KIM3405
KIM4501 Kimia Polimer Industri 3 (3+0) KIM3501
KIM4502 Kimia Cat dan Penglitup 3 (3+0) Tiada
KIM4601 Kimia Bahan Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4602 Kimia Seramik 3 (3+0) Tiada
KIM4603 Kimia Kosmetik 3 (3+0) Tiada
KIM4604 Petrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4605 Kimia Sintetik dan Aplikasi 3 (2+1) Tiada
KIM4606 Teknik Analisis Permukaan 3 (3+0) KIM3301
KIM4701 Kimia Alam Sekitar Lanjutan 3 (3+0) KIM3701
KIM4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I 2 (0+2) Tiada
KIM4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 4 (0+4) Tiada

Jumlah keperluan bergraduat                                                                       120 kredit