Selamat datang kepada pelajar Prince of Songkla University


Selamat datang kepada pelajar Prince of Songkla University

Pusat Pengajian Sains Asas mengucapkan selamat datang kepada 2 orang pelajar dari Prince of Songkla University iaitu Cik Fateehah Sulong , program biologi tahun 3 dan Cik Ruslanee Hahmiding, program fizik tahun 4 yang menjalani program sangkutan di makmal PPSA bermula dari 21 Ogos 2016 hingga 4 September 2016.


Comments are closed.