Bengkel Halatuju Pusat Pengajian Sains Asas


Bengkel Halatuju Pusat Pengajian Sains Asas

Satu bengkel halatuju Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA) telah diadakan pada 20-22 Jun 2014 di Hotel Zenith, Kuantan. PPSA yang ditubuhkan pada 1 Disember 2013 setelah penstrukturan baru Universiti Malaysia Terengganu sememangnya memerlukan satu bengkel yang spesifik dan berfokus bagi membincangkan halatuju pusat pengajian secara umum dan program-program pengajian yang ditawarkan secara khusus.


Comments are closed.